Z turbína typu Kaplan

Regulace oběžného i rozváděcího kola. Konstrukčně řešena jako monoblok a bývá použita převážně při přestavbě starších vodních děl. Rozváděcí kolo plní zároveň funkci provozního uzávěru a systém je řešen tlakovým akumulátorem.

Instalace je výhradně s přímým spojením na generátor.

Turbiny jsou řízeny PLC kontrolním systémem a mechanická část je ovládána hydraulikou.