Vertikální turbína typu Kaplan

Regulace oběžného i rozváděcího kola. Konstrukčně řešena jako monoblok a bývá použita převážně při přestavbě starších vodních děl. Rozváděcí kolo plní zároveň funkci provozního uzávěru a systém je řešen gravitačně nebo tlakovým akumulátorem.

Instalace je buď s řemenovým převodem nebo s přímým spojením na generátor.

Kaplan-V