Spirální turbína typu Kaplan

Regulace oběžného i rozváděcího kola. Konstrukčně řešena jako monoblok a je možno ji použít ve vertikálním i horizontálním provedení. Rozváděcí kolo plní zároveň funkci provozního uzávěru a systém je řešen gravitačně nebo tlakovým akumulátorem.

Instalace je téměř výhradně s přímým spojením na generátor.

Kaplan-Spiral