Horizontální S-turbína typu Kaplan

Regulace oběžného i rozváděcího kola. Používá se převážně od spádů cca 3,5m. Vzájemnou vazbou oběžných a rozváděcích lopatek se dosahuje lepší účinnosti stroje. Rozváděcí kolo plní zároveň funkci provozního uzávěru a systém je řešen gravitačně nebo tlakovým akumulátorem.

Instalace je téměř výhradně s přímým spojením na generátor.