Komplexní řešení pro využití vodní energie

Firma HYDROHROM, s. r. o. vznikla v roce 1989, krátce po sametové revoluci. HYDROHROM vyrábí a dodává kompletní řadu vodních turbin typu Kaplan, Francis a Pelton, resp. realizuje kompletní dodávky technologického zařízení pro vodní elektrárny. Za dobu svého 20-ti letého působení v oboru dodala firma zařízení pro 309 vodních elektráren, což představuje více jak 466 ks vyrobených vodních turbin. Pro svou kvalitu, technickou úroveň, provozní spolehlivost a účinnost, která je podpořena solidním zákaznickým servisem, nachází výrobky firmy dobré uplatnění na trhu, a to nejen na domácím.

Turbiny HYDROHROM jsou díky své plné konkurenceschopnosti úspěšně exportovány do mnoha zemí. Za poslední období činil podíl exportu cca 80 % z celk. objemu výroby.

Základní sortiment se skládá z 32 modelů turbin, které pokrývají velmi široké spektrum spádů a průtoků (od 1,5 – 2 m až po 500 m, od 10 l/s po 100 000 l/s). Firma HYDROHROM se specializuje na Malé vodní elektrárny do maximálního výkonu 10 000 kW. Firma nabízí elektrárny „na klíč“, projektovou dokumentaci, příslušenství k vodním zařízením – hrabací stroje, kontrolní panely, stavidla, vtoky, servisní služby, údržbu, renovaci a modernizaci starších elektráren a bezplatné poradenské a konzultační služby v oboru výstavby či rekonstrukce vodních elektráren.

Ve spolupráci s firmou HYDROKA Praha zajišťuje HYDROHROM zpracování návrhu, studií projektu a dokumentací pro výstavbu a rekonstrukce elektráren. Mezi tyto služby patří také zpracování podkladů pro žádost o vydání vodoprávního rozhodnutí, stavebního povolení a připojení MVE k síti.

Assembly of equipment in the production hall