Horizontální S-turbína typu Semi-Kaplan

Regulace oběžného kola, rozváděcí lopatky pevné. Patří mezi nejčastěji používané stroje na nově budovaných malospádových vodních elektrárnách. Bývá použita i při přestavbě starších vodních děl původně osazených vertikální Francisovou turbinou, kde často dosahuje lepšího využití toku. Výhodou jsou malé náklady na stavební část.

Instalace je buď s řemenovým převodem nebo s přímým spojením na generátor. Pro odstavení turbiny je použit gravitační deskový uzávěr na vstupní části.

Kaplan-SSK